Privacy

De door andere leden verstrekte informatie mag louter en alleen worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor deze site is opgezet, te weten het plaatsen van een activiteit of door het meedoen aan een activiteit of evenement.Het is niet toegestaan via deze site verkregen persoonlijke gegevens dan wel informatie van of over derden op enigerlei wijze naar buiten te brengen, te verspreiden of te gebruiken.

Alle gegevens die u aan partyvision.nl verstrekt (bijvoorbeeld bij prijsvragen, het verzenden van e-cards, etc) blijven strikt vertrouwelijk en zullen nooit aan derden worden verstrekt voor commerciele doeleinden.Partyvision.nl zal uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan waar u ons specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Rechten aangeleverd materiaal
De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Partyvision. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyvision de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen of aanleveren van content op deze website geeft de bezoeker aan Partyvisionhet niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Partyvision het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

Aansprakelijkheid
Wij zetten ons in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. Wij kunnen echter geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Partyvision aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie. Partyvision draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Partyvision aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden.

Door Europese wetgeving zijn wij verplicht om u op de hoogte te stellen van welke cookies er op deze website gebruikt worden. Custom Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies voor tracking zoals Google Analytics, social media, youtube en website verbeteringen.

Sommige cookies op deze website zijn essentieel en zonder deze cookies zal de website niet werken. Deze cookies worden geset wanneer u een formulier verzend, inlogt of gegevens op de website verzend of ontvangt.

Wij gebruiken ook niet essentiele cookies om anoniem bezoekers te volgen of om de website te verbeteren. Als u niet wenst dan kunt u cookies niet toestaan via uw browser, maar dan loopt u het risico dat sommige functies in de website het niet doen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

© copyright 2018 Partyvision.nl
Volg ons op Twitter